Home MENGENAI FASILITI Bahagian Kontrak & Kawalan Kos
Bahagian Kontrak & Kawalan Kos

Fungsi Bahagian

  1. Mengurus serta menyelaras dengan Bendahari Perolehan dokumen tender untuk tujuan penswastaan termasuk urusan-urusan lain yang berkaitan.
  2. Mengurus dan memantau penyediaan analisa kontrak-kontrak Penswastaan Jabatan.
  3. Mengurus perlantikan kontraktor dan perunding selepas mendapat kelulusan lembaga perolehan serta memantau perjalanan projek/operasi/perundingan dari segi kontraktual.
  4. Menyemak serta memantau bayaran-bayaran kemajuan projek dan operasi dari segi kontraktual.
  5. Bertindak sebagai urusetia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Arahan Pembaharuan Kerja UiTM (penyelenggaraan).
  6. Bertindak sebagai urusetia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Kewangan Perunding UiTM(Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti).
  7. Mengurus bajet jabatan.
  8. Memberi khidmat nasihat dari segi kontrak(pembinaan) kepada pengurus-pengurus projek.
  9. Mengurus rekod-rekod Projek Penswastaan Jabatan.
 
  PEJABAT PENGURUSAN FASILITI
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan

Helpdesk: 603 5544 4444
Fax: 603 5521 1788