Dalam memantapkan pencapaian visi Universiti Teknologi MARA ke arah menjadi sebuah institusi pengajian awam yang bertaraf global, penstrukturan dan penamaan semula Pejabat Penyelenggaraan telah dibuat pada 4 Januari 2006 dan dengan rasminya bertukar nama daripada Pejabat Penyelenggaraan kepada Pejabat Pengurusan Fasiliti.

KRONOLOGI PERUBAHAN NAMA JABATAN
1972 Penubuhan Pejabat Jurutera Tempatan
 1982 Penukaran Nama Bahagian Pembangunan & Penyelenggaraan
 1994 Naik Taraf Pejabat Pembangunan & Penyelenggaran
 15 Sept 1995 Perpisahan Jabatan Pejabat Penyelenggaraan Bahagian Pembangunan

 26 Ogos 1999 

(ITM - UiTM)

Diletakkan Di Bawah Pejabat Canseleri

Pejabat Penyelenggaraan

 4 Jan 2006 Penukaran Nama Pejabat Pengurusan Fasiliti