Borang Bahagian Pentadbiran

Bil Nama Borang Muat Turun
1. Borang Permohonan Jawatan Pentadbiran Klik
2. Borang Biodata Peribadi Staf Klik
3. Borang Perakuan Menanggung Kerja Klik
4. Borang Opsyen Umur Persaraan Paksa Klik
5. Surat Aku Janji Klik
6. Borang Permohonan Pemeriksaan Kesihatan Klik
7. Borang Perisytiharan Harta Dan Liabiliti Klik
8. Borang Pengakuan Tiada Perubahan Keatas Pemilikan Harta Klik
9. Permohonan Cuti Rehat Klik
10. Borang Pemilihan Waktu Kerja Berperingkat Klik
11. Borang Permohonan Keluar Waktu Pejabat Kerana Urusan Persendirian
(Tidak Melebihi 2 Jam)
Klik
12. Borang Permohonan Menggunakan Cuti Bersalin Lebih Awal Dari Tarikh Dijangka Bersalin Klik
13. Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Klik
14. Arahan Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Ibu Pejabat (Out Station) Klik
15. Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Klik
16. Borang Tuntutan Bayaran Letak Kereta Dan Tol Untuk Kenderaan UiTM Klik
17. Borang Penilaian Temuduga Klik
18. Borang Honorarium Klik
19. Borang Fax Klik
20. Permohonan Skim Khidmat Pelajar Klik
21. Permohonan Menghadiri Persidangan, Seminar Dan Lawatan Rasmi / Persendirian Ke Luar Negara Klik
22. Analisa Keberkesanan Kursus Klik
23. Borang Permohonan Pembelian Perabot / Peralatan Pejabat Klik
24. Borang Perakuan Terimaan Barang-Barang Klik
25. Surat Akuan Oleh Penjawat Awam Yang Terlibat Dalam Urusan Perolehan Universiti Teknologi Mara (Lampiran A Hingga Lampiran J) Klik
26. Borang Arahan Bekerjadi Luar Waktu Pejabat /Cuti Umum Klik
27 Borang Arahan Bekerja Di Luar Waktu Pejabat (Gantian Staf Kecemasan) Klik