Bahagian Projek dan Rekabentuk

Merancang dan mengurus pelaksanaan projek baru, ubahsuai, dan naiktaraf bangunan dan infrastruktur.