Peranan dan Fungsi Bahagian

  1. Aduan kerosakan, CCTV, PABX, prasarana telekomunikasi, pakir berpalang & walkie talkie
  2. Mengurus pemohonan kerja termasuk talian baru & pengurusan bil
  3. Menyediakan perkhidmatan kad staf
  4. Merancang dan mengurus naiktaraf sistem CCTV, PABX, prasarana telekomunikasi, pakir berpalang & walkie talkie

Objektif Kualiti Bahagian

  1. Memastikan tahap "down-time" setiap PABX tidak melebihi 600 minit bagi tempoh setahun.
  2. Memastikan tahap "down-time" setiap telefon tidak melebihi 30 minit bagi tempoh setahun.