Peranan dan Fungsi Bahagian

  1. Pengurusan kontrak perkhidmatan kelengkapan majlis UiTM.
  2. Mengurus pengendalian aduan dan baikpulih peralatan sistem siaraya.
  3. Mengurus kontrak perkhidmatan membersih dan mencuci bangunan, kawalan serangga dan makhluk perosak, dan ‘sanitary bin’ Dewan Agung Tuanku Canselor .
  4. Pengurusan penjimatan dan kualiti tenaga elektrik dan kualiti bekalan air.
  5. Mengurus pengendalian aduan dan baikpulih kerosakan bangunan, sistem mekanikal, pepasangan dan gangguan bekalan elektrik (LV), kawalan serangga, makhluk perosak dan haiwan bawaan penyakit di Dewan Agung Tuanku Canselor.
  6. Merancang dan mengurus kontrak perkhidmatan penyaman udara berpusat.
  7. Menjalankan kerja audit tenaga di UiTM Shah Alam dan cawangan. viii. Mengurus bil utiliti dan pemotongan bekalan elektrik bagi premis niaga di UiTM Shah Alam, puncak Perdana,Puncak Alam,Jalan Othman, Selayang, Sungai Buluh dan Teluk Intan.
  8. Mengurus pengesahan bil elektrik bagi kampus induk, Puncak Perdana dan Jalan Othman.
  9. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Tenaga UiTM .
  10. Jawatankuasa Teknikal Majlis Istiadat Konvokesyen.