Peranan dan Fungsi Bahagian

  1. Merancang dan melaksanakan latihan/program JKKP.
  2. Merancang dan memantau premis atau tapak bina selamat
  3. Ahli secretariat OSHCo dan Penyelamat, Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Krisis UiTM.
  4. Mengurus Bilik Gerakan Krisis jabatan.

Objektif Kualiti Bahagian

  1. Memastikan kempen kesedaran keselamatan & kesihatan untuk semua staf PPF dilaksanakan sekurang-kurang sekali bagi tempoh setahun.
  2. Memastikan latihan pertolongan cemas sekurang-kurangnya diadakan 1 kali setahun.