Peranan dan Fungsi Bahagian

  1. Mengurus hal ehwal penjawatan dan rekod perkhidmatan peringkat jabatan
  2. Mengurus dan mengawal rekod-rekod fail jabatan
  3. Mengurus kenderaan rasmi jabatan
  4. Mengurus dan menyelaras Jawatankuasa Akauan Amanah Pelaburan Pejabat Pembangunan dan Fasiliti, Jawatankuasa Guna Tenaga PPF dan J/kuasa Majlis Qurban/Aqiqah UiTM
  5. Mengurus dan mengendali urusan dan kebajikan staf
  6. Mengurus kelengkapan peralatan dan alat tulis pejabat
  7. Mengurus skim khidmat pelajar dan latihan praktikal
  8. Merancang dan mengurus latihan staf

Objektif Kualiti Bahagian

  • Memastikan 80% staf PPF mendapat kursus latihan teknikal (khusus) sebanyak 20 jam setahun.