Article Index

Semakan Dasar Pengurusan Fasiliti (DPF) adalah selaras dengan skop dan tanggungjawab Pejabat Pengurusan Fasiliti (PPF) Universiti Teknologi MARA (UiTM), serta sejajar dengan Perancangan Strategik UiTM dalam memantapkan pencapaian Visi Universiti untuk menyediakan prasarana pendidikan, pembelajaran dan penyelidikan yang kondusif serta dinamik kearah menjadi sebuah intitusi pengajian awam yang bertaraf global.

Baca Selanjutnya---> Dasar Pengurusan Fasiliti