Article Index

 

JADUAL 3: TAHAP PERKHIDMATAN TERPERINGKAT MASA TINDAKAN (ACTION TIME)

Tahap 1 Tindakan: 1 jam (di dalam waktu pejabat)
               2 jam (di luar waktu pejabat)
Kategori

1. Membahayakan keselamatan & kesihatan warga & pelawat UiTM dengan kadar tinggi;
2. Situasi yang membawa bencana besar kepada proses pembelajaran &pengajaran;
3. Kehilangan tenaga pada kadar yang besar/ luas seperti elektrik dan air.

Objektif keutamaan 1 adalah untuk menyelamatkan keadaan dan mengurangkan kerosakan/ gangguan.
Tahap 2 Tindakan: 24 jam (bersamaan 1 hari bekerja)
Kategori

1. Membahayakan keselamatan & kesihatan dengan kadar rendah;
2. Situasi yang memberikan kesan gangguan kepada proses.
3. Kerosakan alat/ kemudahan.

Tahap 3 Tindakan: 72 jam (bersamaan 3 hari bekerja)
Kategori

1. Alat/ pekakasan/ pepasangan memerlukan fasiliti;
2. Situasi yang memberi kesan minima kepada proses pembelajaran & pengajaran. 

Tahap 4 Tindakan: 168 jam (bersamaan 7 hari bekerja)
Kategori Fasiliti secara rutin;

1. Mengikut perancangan & jadual fasiliti
2. Jadual kerja yang dipersetujui bersama pelanggan.

Tahap 5 Tindakan: Tiada Ketentuan tempoh
Kategori

1. Kerja yang melibatkan penggantian alat ganti/tempahan/pihak ketiga
2. Tempoh 1 - lebih 7 hari hingga 30 hari
3. Tempoh 2 - lebih 30 hari hingga 60 hari
4. Tempoh 3 - lebih 60 hari hingga 90 hari

 7.0 PENSTRUKTURAN DAN ORGANISASI PEJABAT PENGURUSAN FASILITI

Sebagai langkah strategik untuk memacu pencapaian objektif-objektif di atas, PPF merangka strategi untuk melaksanakan penstrukturan semula organisasi supaya lebih berdaya saing dan relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan UiTM.