Article Index

Lampiran A: SENARAI KERJA/PERKHIDMATAN PPF

Senarai kerja/perkhidmatan PPF :

 1. Pengurusan perkhidmatan pembersihan bangunan.
 2. Pengurusan perkhidmatan ‘sanitary bin’.
 3. Pengurusan perkhidmatan infrastruktur awam.
 4. Pengurusan perkhidmatan kawalan serangga dan haiwan perosak.
 5. Pengurusan perkhidmatan pembersihan kawasan luar bangunan.
 6. Pengurusan perkhidmatan landskap.
 7. Pengurusan pemeliharaan rusa.
 8. Pengurusan kitar semula.
 9. Pengurusan baja kompos.
 10. Pengurusan dan pelaksanaan majlis rasmi UiTM.
 11. Pengurusan perkhidmatan kelengkapan majlis UiTM.
 12. Pengurusan sistem automasi bangunan.
 13. Pengurusan perkhidmatan sistem mesin angkat.
 14. Pengurusan perkhidmatan sistem penyaman udara.
 15. Pengurusan perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan.
 16. Pengurusan perkhidmatan sistem loji rawatan kumbahan.
 17. Pengurusan perkhidmatan sistem bekalan air panas/sejuk.
 18. Pengurusan perkhidmatan Gas Cecair Petroleum (LPG).
 19. Pengurusan perkhidmatan Sistem pencegahan kebakaran.
 20. Pengurusan Sistem Telekomunikasi.
 21. Pengurusan perkhidmatan Telekomunikasi ‘extra low voltage’ (CCTV, parkiran berpalang, ‘walkie talkie’).
 22. Pengurusan sewaan pencawang telekomunikasi.
 23. Pengurusan perkhidmatan pencawang elektrik.
 24. Pengurusan perkhidmatan  sistem elektrikal dan elektronik.
 25. Pengurusan tindakan kecemasan.
 26. Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan PPF.
 27. Pengurusan aduan kerosakan dan baikpulih fasiliti.
 28. Pengurusan pembaikan peralatan sistem siaraya.
 29. Pengurusan penyelenggaraan sistem papan tanda.
 30. Pengurusan bioperubatan (linen, sisa klinikal).
 31. Pengurusan perkhidmatan sisa terjadual.
 32. Pengurusan perkhidmatan sisa pepejal.
 33. Pengurusan ruang.
 34. Pengurusan projek baru, ubahsuai dan naiktaraf bangunan.
 35. Pengurusan penjimatan dan kualiti tenaga elektrik serta bekalan air.
 36. Pengurusan pemantauan prestasi konsesi bagi kampus-kampus PFI melalui KPI yang telah ditetapkan.

Jadual 1: Pencapaian Perkhidmatan Pengurusan Teras Fasiliti