Article Index

 

 

Bil. Kod Bangunan Nama Bangunan Zon Area (m2)
ZON C
1 B0106A Kolej Melati (Pejabat pentadbiran) C 1,144.62
2 B0106B Kolej Melati 4A C 10,247.28
3 B0106C Kolej Melati 4B C 21,105.35
4 B0106D Kolej Melati 3A C 9,573.23
5 B0106E Kolej Melati 3B C 9,684.55
6 B0106F Dewan  Kolej Melati C 3,626.90
7 B0106G Rumah Tamu Melati C 154.98
8 B0106H Bilik Gerakan C 0
9 B0106I Surau Kolej Melati C 349.91
10 B0106J Pondok Pengawal C 3.24
11 B0106K Pencawang Elektrik TNB Kolej Melati C 120.41
12 B0106L Tangki Air (Melati) C 74.57
13 B0106M Rumah Sampah Kolej Melati C 11.08
14 B0127A Kolej Seroja 1 C 8,291.42
15 B0127B Kolej Seroja 2 C 5,867.91
16 B0127C Kolej Seroja 3 C 5,267.13
17 B0127D Kafeteria Kolej Seroja 1 C 2,188.53
18 B0127E Dewan Kolej Seroja 2 C 1,307.72
19 B0127I Rumah Sampah Kolej Seroja C 0
20 B0127J Perhentian Bas C 78.96
21 B0142A Kompleks Kenanga 1 C 2,888.77
22 B0142B Kompleks Kenanga 2 C 2,903.12
23 B0142C Kompleks Kenanga 3 C 2,973.06
24 B0142D Kompleks Kenanga 4 C 2,975.90
25 B0142E Kompleks Kenanga 5 C 2,910.04
26 B0142F Kompleks Kenanga 6 C 2,185.51
27 B0142H Tangki Air (Kenanga) C 19.4
28 B0142I Pencawang Elektrik TNB Kolej Kenanga C 45.02
29 B0142J Rumah Sampah Kolej Kenanga C 8.37
30 B0142K Pejabat RIBU (RMI) C 341.56
31 B0142L Makmal Penyelidikan Alam Sekitar C 284.68
32 B0143A Kompleks Cempaka 1 C 3,000.75
33 B0143B Kompleks Cempaka 2 C 3,203.74
34 B0143C Kompleks Cempaka 3 C 2,688.05
35 B0143D Kompleks Cempaka 4 C 2,965.24
36 B0143E Kompleks Cempaka 5 C 3,206.28
37 B0143F Dewan / Pejabat Pentadbiran Kolej Cempaka F C 2,184.71
38 B0143H Tangki Air C 19.4
39 B0143I Pencawang Elektrik TNB Kolej Cempaka C 57.15
40 B0143J Rumah Sampah Kolej Cempaka C 8.37
41 B0154A Kolej Jati A C 5,452.72
42 B0154B Kolej Jati B/Pejabat Pentadbiran Kolej Jati C 5,448.82
43 B0154C Kolej Jati C C 5,448.82
44 B0154D Kolej Jati D C 5,448.82
45 B0154E Kolej Jati E C 3,650.14
46 B0154F Kolej Jati F C 3,590.72
47 B0154G Dewan Makan Kolej Jati C 2,659.86
48 B0154I Pos Pengawal C 16.17
49 B0154J Pencawang Elektrik TNB Kolej Jati C 0
50 B0154K Rumah Sampah Kolej Jati C 7.07
51 B0154N Suction Reservoir C 4.83
52 B0155A Kolej Meranti A C 2,446.54
53 B0155B Kolej Meranti B C 2,446.54
54 B0155C Kolej Meranti C C 2,446.54
55 B0155D Kolej Meranti D C 2,446.54
56 B0155E Dewan Makan Kolej Meranti C 1,046.87
57 B0155F Pos Pengawal C 0
58 B0155H Pencawang Elektrik TNB C 0
59 B0155I Rumah Sampah C 3.42
JUMLAH KELUASAN MENGIKUT ZON 156,531.33