Terdapat 13 bahagian / unit di bawah Pejabat Pengurusan Fasiliti iaitu:

 1. Bahagian Operasi Bangunan, Infrastruktur & Lanskap
 2. Bahagian Lanskap
 3. Bahagian Pengurusan Tenaga & Majlis (BPTM)
 4. Bahagian Telekomunikasi
 5. Bahagian Projek Dan Rekabentuk 1 (BPR1)
 6. Bahagian Projek Dan Rekabentuk 2 (BPR2)
 7. Bahagian Kualiti, Audit Dan FMS (BKAF)
 8. Bahagian Kontrak Dan Kawalan Kos (BKKK)
 9. Bahagian Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (BKKP)
 10. Bahagian Operasi PFI
 11. Bahagian Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan UiTM
 12. Bahagian Pentadbiran
 13. Unit ICT (Pembangunan Dan Pengurusan Fasiliti)