Visi

Menjadi sebuah organisasi pengurusan fasiliti bumiputra profesional sejajar dengan visi Universiti.

Misi

Mempertingkatkan pengurusan fasiliti serta menoptimumkan penggunaan aset secara professional melalui kaedah dan teknologi terbaik untuk menyediakan prasarana pendidikan,pembelajaran dan penyelidikan yang kondusif serta dinamik kepada Universiti.

Objektif Kualiti Jabatan

  1. Aduan kerosakan dikurangkan sebanyak 10% setahun dari tahun sebelumnya.
  2. Membuat kawalan supaya kadar kegunaan tenaga yang digunakan tidak melebihi KWH 6,947,010 sebulan atau 30  sen setiap kaki persegi sebulan bagi tempoh setahun.
  3. Membuat kawalan supaya kos operasi tidak melebihi 50 sen/kaki persegi sebulan bagi tempoh setahun.
  4. Memastikan 80% keputusan kajian kepuasan pelanggan pada tahap memuaskan bagi tempoh setahun.
  5. Memastikan 80% staf yang menghadiri kursus/latihan teknikal (khusus) memenuhi kriteria kekompetenan/kemahiran masing-masing bagi tempoh setahun.
  6. Memastikan 80% latihan yang dirancang dilaksanakan dalam tempoh setahun.
  7. Memastikan 80% aduan kerosakan dibaikpulih dalam tempoh 3 hari bekerja dan 20% aduan kerosakan dibaikpulih dalam tempoh 7 hari bekerja bagi tempoh setahun.
  8. Memastikan penyedia perkhidmatan mematuhi segala langkah keselamatan yang telah ditetapkan oleh BKKP PPF untuk mengelakkan kemalangan jiwa di tapak kerja bagi tempoh setahun.
  9. Memastikan inisiatif staf (kerosakan) ditingkatkan 10% berbanding tahun sebelumnya dalam tempoh setahun.